Regulamin

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy enzopolska.pl dostępny jest pod adresem www.enzopolska.pl (dalej „Sklep”), prowadzony jest przez przedsiębiorcę GRZEGORZ GŁOGOWSKI ENZO POLSKA z siedzibą: Ul.Anny Jagiellonki 24a , 44-109 Gliwice  , wpisanego do centralnej ewidencji i informacji o działaniu gospodarczym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii , o nr NIP 9441857579, nr REGON 122463122. Kontakt e-mail: sklep@enzopolska.pl
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedażą wyposażania salonów fryzjerskich i kosmetycznych.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną wtyczką Flash Player,
 • akceptacja plików cookies.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony głównej Sklepu wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie internetowym.
 4. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą.
 5. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (poczta polska, firma kurierska, odbiór osobisty),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 1. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul.Zawadzkiego 24a, 44-109 Gliwice przed odbiorem wymagany kontakt dzień wcześniej w celu potwierdzenie i umówienia się na konkretną godzinę.
 2. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie do 24 godzin, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) bądź od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu lub od chwili zawarcia odrębnej umowy ratalnej. Realizacja całej umowy powinna być wykonana w terminie 30 dni kalendarzowych po złożeniu zamówienia, z wyłączeniem sytuacji kiedy strony umówiły się inaczej.
 3. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na specjalne zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
 5. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz zagranicą.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.
 4. Koszty za przesyłkę produktów wielkogabarytowych (meble lustra itd.)System nalicza tylko jednorazową opłatę za przesyłkę, jednak przy zakupie co najmniej 2 produktów wielkogabarytowych proszę o kontakt ze sklepem w celu ustalenia kosztów przesyłki .
 5. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego.

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 • osobiście gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
 • osobiście gotówką przy odbiorze osobistym,
 • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 • on-line z wykorzystaniem systemu płatności przelewy24,
 • raty
 1. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy 
  oraz oznaczenie zamówienia.

 

Dział V. Reklamacje i zwroty

 

 1. Okres gwarancji
  1.  Okres gwarancji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i wynosi:
   1. Dla konsumentów: 24 miesiące
   2. Dla przedsiębiorców: 12 miesięcy
  2.  Wady urządzenia, zgłoszone Producentowi po upływie okresu gwarancji, nie są objęte gwarancją. 
  3. Gwarancja na baterie znajdujące się w urządzeniach wynosi 6 miesięcy.
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@enzopolska.pl  bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 32 555 04 75 lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez konsumenta wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: sklep@enzopolska.pl W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. Sklep zobowiązuje się zwrócić wszystkie płatności otrzymane od Klienta  w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu towaru.
 8. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach:
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem przewoźnika protokołu szkody
 10. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCYCH nie będących konsumentami.
 11. Kupujący na zgłoszenie braku w zamówieniu ma do 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

---------------------------------------------------------------------
Firma nie przyjmuje paczek ze zwrotami za pobraniem.
---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z uwagi, iż jesteśmy sklepem internetowym, prosimy o przesyłanie produktów w ramach zwrotów, na poniższy adres: Enzo Polska Grzegorz Głogowski ul. Anny Jagiellonki 24a 44-109 Gliwice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z                                                                                                 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)                                                                                                              Enzo Polska (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym ”) będąca właścicielem domeny  internetowej enzopolska.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enzo Polska Grzegorz Głogowski z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Anny Jagiellonki 24a  ; dane kontaktowe - numer telefonu: +48 32 555 04 75 , adres e-mail :sklep@enzopolska.pl .

 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Grzegorzem Głogowskim można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Ulica Anny Jagiellonki 24a , 44-109 Gliwice , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – biuro@enzopolska.pl

 4.  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • w związku z marketingiem własnych produktów i usług,
 • wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych po uzyskaniu zgody Klienta.
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    5. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

  4.Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową                           "Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w art.6 ust.1 lit. oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

 7.Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy uzasadniony do realizacji następujących celów, po czym zostaną niezwłocznie usunięte : 

a) realizowania zamówień oraz kontakt związany z wykonaniem umowy. 

b) prowadzenie oraz analiza statystyk sprzedażowych.

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani                   podstawę prawną tego przetwarzania.

11. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezesa UODO. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorcze

12.Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

13. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej                                sytuacji   jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana                         danych   osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym                               prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego                     przez  Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych                               osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami

14.Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów          uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

15.Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, 
         w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

16.Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności.                    Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie. 

Dział VII. Polityka Cookies

 

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  1. Administrator – właściciel Serwisu to jest GRZEGORZ GŁOGOWSKI ENZO POLSKA Gliwice 44-109 Ul.Anny Jagiellony 24a .
  2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokumenty.
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tommo.pl
  5. CookiesCiasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. trackingcookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Sessioncookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistentcookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
  4. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. Takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 7. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 9. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

 

Dział VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń  występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych 
  i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2013

 

                                                                                                                                                     Regulamin dotyczący produktów firmy ACTIVSHOP

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ACTIVESHOP.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. ZAMÓWIENIA
III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY
IV. PŁATNOŚCI
V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
VI. REKLAMACJE
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
VIII. PRAWA AUTORSKIE

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ
X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH

XII. RECYCLING 

XIII.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego activeshop.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola typu o nazwie "Akceptacja regulaminu".

2. Operatorem sklepu jest Tomasz Pacholczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACTIV Tomasz Pacholczyk, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Granicznej 8B, budynek DC1, 54-610 Wrocław, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 898-109-91-94, REGON 931088416 zwany poniżej SPRZEDAWCĄ. Pozostałe dane do kontaktu: email: biuro@activeshop.pl, tel.: 71 725 41 71.

3. KUPUJĄCYM mogą być osoby i jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. SPRZEDAWCA świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień on-line na oferowane towary i ich realizacją oraz usługę newsletter.

5. Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pośrednictwem strony internetowel lub telefonicznie

6. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez KUPUJĄCEGO to:

a) dostęp do Internetu.

b) przeglądarka internetowa

c) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

7. KUPUJĄCEGO obowiązuje zakaz dostarczania SPRZEDAWCY treści o charakterze bezprawnym.

8. Oferta sklepu internetowego activeshop.pl jest ważna tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


II. ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia na oferowany towar przyjmowane są na stronie internetowej sklepu poprzez wypełnienie przez KUPUJĄCEGO formularza zamówienia.

2. W formularzu zamówienia KUPUJĄCY, każdorazowo zobowiązany jest zamieścić następujące dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Adres poczty elektronicznej

Nr telefonu

3. KUPUJĄCY może dokonać rejestracji w sklepie wykorzystując odpowiedni odnośnik „Zarejestruj się” zamieszczony na stronie internetowej sklepu, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu poprzez sieć Internet bądź telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00

5. Realizacja zamówień dla których podczas składania zamówienia wybrano opcje płatności: przelew lub PayU - płatności elektroniczne następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym SPRZEDAWCY należności za zamówiony towar.

6. Po złożeniu zamówienia, KUPUJĄCY otrzyma na swój, podany w zamówieniu adres e-mailowy, informację z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym SPRZEDAWCA poinformuje KUPUJĄCEGO o wysokości należności za towar, kosztach przesyłki oraz o numerze konta bankowego, na które KUPUJĄCY wpłaca należność.

7. Umowę pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ uważa się za skutecznie zawartą w momencie otrzymania na adres e-mailowy podany przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez SPRZEDAWCĘ.

8. Informacje handlowe, cenniki, opisy towarów umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z KUPUJĄCYM indywidualnie.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w formie paragonu, bądź faktury VAT, w zależności od zaznaczonej przez KUPUJĄCEGO opcji. Od dnia 1 września 2019 roku, zgodnie z ustawą kupujący musi określić się jaki dokument zakupu wybierze. Po dokonaniu zakupu i wybraniu rachunku (paragon/faktura VAT) nie ma możliwości otrzymania innego dokumentu sprzedażowego niż wystawiony. Nie ma możliwości wystawienia faktury do wcześniej wystawionego paragonu.

11. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.


III. WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY

 

1. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym SPRZEDAWCY (dotyczy opcji płatności: przelew lub PayU - płatności elektroniczne). W przypadku wyboru płatności za pobraniem, wysyłka jest realizowana w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia.

2. Koszty przesyłki pokrywa KUPUJĄCY.

3. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej , pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Czas dostawy towaru wynosi 3 dni robocze od dnia przekazania przesyłki dostawcy
Każdorazowo o kosztach transportu kupujący jest informowany w sposób jasny i wyraźny przed złożeniem zamówienia

5. KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze SPRZEDAWCĄ. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia KUPUJĄCY jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.

6. Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


IV. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena obowiązująca w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.

3. Formy płatności akceptowane przez SPRZEDAWCĘ to:

a) przelew na konto - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

b) PayU (płatności elektroniczne) - dokonanie przelewu w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

c) gotówka za pobraniem w kwocie równej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki - realizowana przez kuriera przy odbiorze przesyłki.

d) gotówka w kwocie równej wartości zamówienia przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU

5. O formie płatności przy składaniu zamówienia decyduje KUPUJĄCY.

6. Dane SPRZEDAWCY i nr konta do wykonywania przelewów za zamówione towary każdorazowo przesyłane będą KUPUJĄCEMU po skutecznym zakończeniu transakcji w sklepie activeshop.pl

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez KUPUJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli KUPUJĄCY w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), m.in. w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Aby odstąpić od umowy, KUPUJĄCY powinien przesłać na adres SPRZEDAWCY pisemne oświadczenie o odstąpieniu, np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres SPRZEDAWCY, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: ACTIV Tomasz Pacholczyk, ul. Graniczna 8B, budynek DC1, 54-610 Wrocław.

Formularz odstąpienia od umowy <--- Pobierz

4. KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy, ponosi KUPUJĄCY. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, KUPUJĄCY ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy SPRZEDAWCA zwróci wszystkie otrzymane od KUPUJĄCEGO płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KUPUJĄCEGO sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez KUPUJĄCEGO dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez KUPUJĄCEGO w formularzu odstąpienia od umowy.

7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do KUPUJĄCYCH nie będących konsumentami.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. SPRZEDAWCA odpowiada względem KUPUJĄCEGO za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Towar reklamowany należy odesłać na adres SPRZEDAWCY wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem KUPUJĄCEGO.

3. KUPUJĄCY może zadać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez SPRZEDAWCĘ. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do KUPUJĄCEGO wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami. Podmiotom tym SPRZEDAWCA udzieli gwarancji na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

7. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych odpowiedzialność SPRZEDAWCY wobec KUPUJĄCEGO będącego konsumentem ogranicza się do 1 roku od dnia wydania towaru KUPUJĄCEMU.

 VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. SPRZEDAWCA chroni dane osobowe KUPUJĄCEGO zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom do tego nieuprawnionym.

2. Administratorem danych osobowych jest SPRZEDAWCA.

3. KUPUJĄCEMU przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz uaktualniania, a także prawo do żądania wstrzymania ich wykorzystywania oraz prawo do żądania ich usunięcia.

4. W razie wykazania przez KUPUJĄCEGO, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

5. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja usług wymienionych w I pkt. 3

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ.

7. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi KUPUJĄCY.


VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Treść stron internetowych SPRZEDAWCY wymienionych w punkcie I podpunkt 1, chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r", chyba że SPRZEDAWCA wyrazi na to pisemną zgodę.

2. Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga, znajdujące się na stronach sklepu, należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

 

1. SPRZEDAWCA świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (tzw. newsletter).

2. Celem rozsyłania newsletter-a jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez SPRZEDAWCĘ działalnością gospodarczą.

3. Subskrypcji newsletter-a można dokonać na stronie sklepu podając adres e-mail użytkownika.

4. Subskrybent może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z jego subskrypcji poprzez kliknięcie zawartego w nim linku „wypisz się” lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: biuro@activeshop.pl.

5. Zapisanie się do subskrypcji newsletter-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) w celu prawidłowego świadczenia usługi. Subskrybent ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo do żądania ich usunięcia.

6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania newsletter po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.


X. ZASTRZEŻENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego activeshop.pl jest powszechnie dostępny na stronie activeshop.pl i KUPUJĄCY może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia KUPUJĄCY może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@activeshop.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 725 41 71.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez KUPUJĄCEGO oraz SPRZEDAWCĘ. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez KUPUJĄCEGO zamówienia.
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z KUPUJĄCYM będącym konsumentem.
6. KUPUJĄCY będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).XI. WARUNKI KORZYSTANIA Z KUPONÓW RABATOWYCH 
1. Kupony rabatowe nie łączą się z produktami w promocji. Jeśli do koszyka zostanie dodany produkt nie objęty promocją oraz produkt będący w promocji, obniżce cenowej zostanie poddany ten pierwszy. 
2. Kupony rabatowe nie obejmują kosztów dostawy. 
3. Kupony rabatowe są jednorazowego użytku, za wyjątkiem kuponów, które posiadają informację o wielokrotnym użytku.  
4. Ważność kodów rabatowych podawana jest wraz z kuponem. Jeśli na kuponie nie określono daty ważności to jest ona nie dłuższa niż 30 dni za wyjątkiem kuponów określonych w punkcie 5. 
5. Kupony specjalne : PROMO2015 -10% od ceny detalicznej - ważny do 30.11.2015, SYIS15 -10% od ceny detalicznej - ważny do 31.12.2016, W10 - ważny do 31.10.2016, D10 - ważny do 31.10.2016, MC10 - ważny do 31.10.2016,

 

XII. RECYCLING

"Zgodnie z ustawą z dnia 23.10.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688):

1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany (koszt dostarczenia zużytego sprzętu do placówki SPRZEDAWCY ponosi KUPUJĄCY),

2. Sprzedawca, dostarczając KUPUJĄCEMU sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony."